Gaziantep Hatay Malatya Kahramanmaraş


Gaziantep
19°
21°
Per
Weather from OpenWeatherMap


2020 Yılı Taban Ücretler

2020 Yılı Rehber Ücretleri

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.
23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlık Makamının 31.12.2019 tarih ve 1090622 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2020 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:.(Devamı İçin Tıklayın)

Etkinlikler

Anadolu ipek yolu Lezzet durakları
Gastronomi ve Gurme Uzmanlığı Semineri            Yönetim kurulumuzla uzun süredir üzerinde çalıştığımız 3. “Gurme ve Gastronomi Uzmanlığı Semineri” için nihayet tarihler belli oldu program  detayları için : (Detaylar için tıklayınız.)

Hatay
23°
26°
Per
Weather from OpenWeatherMap
Malatya
14°
18°
Per
Weather from OpenWeatherMap