Blog - En Güncel Haberler

2017 Yılı Rehber Taban Ücretleri

2017 YILI İÇİN BELİRLENEN REHBER TABAN ÜCRETLERİ

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19.12.2016 tarihli ve 228014 sayılı olurları ile turist rehberlerine 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:

Hizmet Grubu

  1. Günlük Tur : 338 TL
  2. Paket Tur    : 408 TL
  3. Gece Turu   : 170 TL
  4. Aylık Ücret : 3380 TL
  5. Transfer      : 170 TL
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Cevapla

Your email address will not be published. Required fields are marked *