Başkanın Mesajı

GARO İLE BAŞLARKEN….

Turizm, insanların dinlenme, ziyaret etme, farklı kültürleri ve yaşamları tanıma gibi ihtiyaçlarına
cevap vermenin yanı sıra ülkelerin ekonomik yaşamında ağırlığı giderek hissettiren bir sektördür. Bölgemizde
öne çıkan kültür turizmi, kültürel değerlerinin tanıtılması, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, bu konuda
sektör paydaşlarının ve halkımızın bilinçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada biz rehberler tarafından sürdürülecektir.Bu bakış doğrultusunda bölgemizde bulunan rehberleri bir
araya getirmek üzere 2003 yılında Gaziantep Rehberler Derneği “GARED” İ kurduk. GARED yıllar içerinde misyonu
doğrultusunda rehberlere ve bölgemize hizmet etmiştir, derneğimize emeği geçen tüm arkadaşlarıma bu vesile ile
teşekkür ederim. 6326 sayılı yasa ile Gaziantep Bölgesel Odasını kuruluşunda bulunarak geçici yönetiminde
Ben, Şerif Bey ve Bekir Bey İle birlikte bulunduk. Odamıza kayıtlı rehberler 8 Mayıs 2013 tarihinde 1. Olağan
genel kurulunu yaparak Odamız yönetim kurulunu oluşturmuştur.Seçilen yönetim kurulu olarak üyelerimizin hak
ve çıkarlarını korumak, bölgemizde sektörün gelişmesi konusunda çaba sarf etmek, değerlerimizi korumak
bilinci ve sorumluluğu içinde göreve başlamış bulunmaktayız. 2003 yılında heyecanımız neyse bugün de
aynı heyecanla çalışmaktayız. Bizler inanıyoruz ki; turizm sektörünün diğer çalışanları ve biz
rehberler sektöre önemli katkılar sağlayacağız. Bunu hep birlikte çalışarak başarabiliriz.
Bölgemizi doğru ve en iyi şekilde tanıtmak, bölgemizde ki yöneticiler, turizmciler ve sivil toplum
kuruluşları ile uyum içerisinde turizm sektörüne yön verme çabalarımızla sektörün ve bölge ekonomisinin
gelişmesini sağlamanın gayreti içerisinde olacağız.

SAYGILARIMIZLA
MEHMET SEVEROĞLU

GAZİANTEP BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI
( GARO )

YÖNETİM KURULU BAŞKANI