Gaziantep’te 2002 yılında açılan rehberlik sertifika programları sonrasında bölgede bulunan rehber arkadaşlarımızla 2002 yılında Mehmet Severoglu ve 15 arkadaşı ile birlikte GARED derneğini kuruldu. Derneğimizin ilk başkanlığına Sadettin Özer arkadaşımızı seçildi.2002 yılında başlayan örgütlenmemiz 2013 yılında Rehberlik yasası ile birlikte 103 arkadaşımızın başvurusuyla 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu hükümleri gereğince 11 Mart 2013 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası kuruldu 8 Mayıs 2013 tarihinde genel kurulunu yapan odamız ilk başkanlığına Mehmet Severoglu seçildi. Odamız Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis illeri kapsayan bölgede hizmet vermektedir. 2002 yılından bugüne kadar emeği geçen tüm Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı veren meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.