Üyeler Uyarı

Garo’ ya ait veritabanındaki bu bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TUREB’in bu yıl için saptadığı Taban Rehberlik ücretlerini ödemeyi kabul ederek kullanabileceğimi biliyorum.