Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası
Yönetim Kurulu

Nilgün Mazıcıoğlu
Başkan Vekili

Burçak Altunay
Başkan Vekili

Selim Öztop
Muhasip Üye

Şerif Kurt
Üye

FacebookTwitterGoogle+